top of page

TUTKIMUS - NIVELET JA KOLLAGEENI

Päivitetty: 11. syysk. 2020


No75-niveltuotteen sisältämän hydrolysoidun kollageenin on tieteellisissä tutkimuksissa osoitettu auttavan nivelten hyvinvointiin


No75-niveltuotteen sisältämä hydrolysoitu kollageeni muodostuu puhtaista ja luonnollisista bioaktiivisista kollageenipeptideistä. Tutkimukset ovat osoittaneet että nämä kollageenipeptidit imeytyvät verenkiertoon ja kerääntyvät rustokudokseen stimuloiden uuden nivelrustokudoksen muodostumista. Tutkimukset on julkaistu alan tieteellisissä julkaisuissa.


Kliiniset tutkimukset2,3,4 ovat osoittaneet että kollageenipeptidejä nauttineilla:

  • Nivelkipuoireet vähenivät merkittävästi

  • Tarve vaihtoehtoisille kivunlievitysmenetelmille vähentyi

  • Nivelten jäykkyys väheni ja liikkuvuus parani

  • Nivelrustokudoksen aineenvaihdunta paraniNivelrustokudoksen muutos 3 kk jälkeen. (kollageeni)
Oesser S et al (2007) Osteoarthiritis 15:C61-C62, 94, adopted

Tutkimus I2 – Nivelien liikkuvuus, kivuntunne ja jäykkyys

paranivat tilastollisesti merkittävästi


Saksalaisen Freiburgin yliopiston tekemään kaksoissokkotutkimukseen osallistui 160 polven nivelvaivoista kärsivää fyysisesti aktiivista aikuista. Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään joista toinen nautti 5 g hydrolysoitua kollageenia kolmen kuukauden ajan ja toinen ryhmä toimi verrokkiryhmänä.

Jo 3 viikon jälkeen havaittiin kollageenia nauttineessa ryhmässä tilastollisesti merkittävä parannus nivelien kivuntunteessa, jäykkyydessä ja fyysisessä toimivuudessa. Positiivinen vaikutus voimistui 6 ja 12 viikon käytön jälkeen. Samanaikaisesti fysioterapian tarve väheni huomattavasti.Kivuntunne lieveni tilastollisesti merkittävästi (kollageeni)
Improvement of activity-related knee joint discomfort following supplementation of specific collagen peptides. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, January 2017

Tutkimus II3 – Kivuntunne lieveni tilastollisesti merkittävästi


Yhdysvaltalaisen Penn Staten Yliopiston kaksoissokkotutkimukseen osallistui 147 nivelvaivoista kärsivää fyysisesti aktiivista henkilöä. Ryhmä jaettiin kahteen, toinen ryhmä käytti hydrolysoitua kollageenia 24 viikkoa ja toinen ryhmä toimi verrokkiryhmänä. Tutkimuksen jälkeen osallistujat arvioivat muutoksia kivuntunteessa verrattuna lähtötilanteeseen. Tulokset osoittivat tilastollisesti merkittävän parannuksen vähentyneenä kivuntunteena kuudella eri parametrillä mitattuna ryhmällä, joka käytti hydrolysoitua kollageenia verrattuna verrokkiryhmään.


Tutkimus III4 – Rustokudoksen muodostuminen parani tilastollisesti merkittävästi


Yhdysvaltalaisen Tufts Medical Centerin ja Harvardin Yliopiston tekemään kaksoissokkotutkimukseen osallistui 30 henkilöä. Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään joista toinen käytti kollageenipeptidituotetta ja toinen ryhmä toimi verrokkiryhmänä. Tutkimukseen osallistujien polvirusto magneettikuvattiin alussa, 24 viikon ja 48 jälkeen. Tulokset osoittivat tilastollisesti merkittävän parannuksen rustokudoksen muodostumisessa kollageenipeptidiryhmällä verrattuna verrokkiryhmään.


Lähteet


1. Oesser S et al (2007) Osteoarthiritis 15:C61-C62, 94, adopted 2. Improvement of activity-related knee joint discomfort following supplementation of specific collagen peptides. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, January 2017 3. 24-Week study on the use of collagen hydrolysate as a dietary supplement in athletes with activity-related joint pain. Current Medical Research and Opinion, 2008 4. Change in knee osteoarthritis cartilage detected by delayed gadolinium enhanced magnetic resonance imaging following treatment with collagen hydrolysate. Osteoarthritis Cartilage, April 2011

169 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page